TUYỂN 10 BẠN VIẾT BÀI WEBSITE

Theo nhu cầu phát triển, Blog thotinhlangman.com cần tuyển các bạn viết bài website hoặc những cá nhân có đam mê về lĩnh vực thơ.

1. Yêu cầu

2. Mô tả công việc

3. Quyền lợi của các bạn: